Polityka prywatności

Spis treści


Treść

Serwis iooi.pl dokłada wszelkich starań w zakresie zachowania prywatności Użytkowników. Jako administrator danych, szczególnie chronimy i zabezpieczamy je przed dostępem osób nieupoważnionych. Deklarujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity -Dz.U.z 2002r. nr 101, poz.926 - ze zmianami) i prawem polskim.

Zasady zachowania poufności są ogólnodostępne na naszych stronach internetowych.

W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie prosimy o podanie tylko i wyłącznie danych niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), kod pocztowy, wybór lokalizacji oraz pseudonim. Wypełniając formularz i zaznaczając odpowiednie pole, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych oraz na przekazanie ich osobom trzecim zgodnie z założeniami usług świadczonych przez serwis iooi.pl.

•iooi.pl wykorzystuje w celach technicznych oraz jako czynnik wzmagających zachowanie bezpieczeństwa informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) oraz używa plików cookies. Dodatkowo dane te wykorzystywane są również w celu dostosowywania treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz różnego rodzaju badań statystycznych. Wyłączenie przez Użytkownika cookies w przeglądarce internetowej może utrudnić a nawet uniemożliwić korzystanie z iooi.pl.

•iooi.pl zastrzega sobie możliwość zbierania danych o swoich Użytkownikach z wykorzystaniem sondaży. Mogą one zostać przeprowadzane za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio stron iooi.pl. Sondaże nie są obowiązkowe i istnieje możliwość rezygnacji z ich otrzymywania poprzez klikniecie odpowiedniego linku zawartego w każdej z przesyłanych wiadomości.

iooi.pl zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

iooi.pl, mając na uwadze charakter przechowywanych danych oraz zagrożenia, na jakie są one wystawione w związku z aktualnym stanem technologii, stosuje wysokie standardy techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych oraz zabezpieczają je przed uszkodzeniem, stratą, przetwarzaniem, przypadkową lub rozmyślną manipulacją lub dostępem osób nieupoważnionych; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu minimalizowania ryzyka związanego z niepowołanym wykorzystaniem danych, szczegóły dotyczące techniczny środków zabezpieczających nie są podawane do ogólnej wiadomości.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W celu wniesienia żądania o zaprzestaniu wykorzystywania danych należy skorzystać z formularza kontaktowego iooi.pl

Serwis zapewnia swoim Użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej wysyłanej przez iooi.pl. Rezygnacja odbywa się poprzez klikniecie odpowiedniego linku zawartego w każdej z przesyłanych wiadomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iooi@iooi.pl