Artykuł sponsorowany

Czy terapia systemowa indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z traumą?

Czy terapia systemowa indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z traumą?

Cierpienie psychiczne wynikające z traumy może wpłynąć na każdy aspekt życia osoby doświadczającej tego rodzaju doświadczeń. Terapia systemowa indywidualna, choć często kojarzona z terapią rodzin i par, może okazać się skutecznym narzędziem w procesie radzenia sobie z traumą. W artykule przedstawiamy, jak ta metoda terapeutyczna może pomóc w leczeniu osób zmagających się z trudnymi doświadczeniami.

Terapia systemowa indywidualna - na czym polega?

Terapia systemowa indywidualna jest odmianą terapii systemowej, która koncentruje się na jednostce jako części większego systemu społecznego, takiego jak rodzina czy grupa zawodowa. Terapeuta systemowy bada wzorce interakcji między jednostką a jej otoczeniem oraz wpływ, jaki te wzorce mają na funkcjonowanie osoby. W terapii tej stosuje się różnorodne techniki, takie jak rozmowy, analiza snów czy praca z metaforami, które mają na celu uświadomienie pacjentowi jego sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi.

Rola traumy w życiu jednostki

Trauma jest reakcją na wyjątkowo trudne doświadczenie, które przekracza zdolności adaptacyjne jednostki. Może to być wydarzenie z przeszłości, takie jak przemoc, wypadek czy utrata bliskiej osoby, ale także sytuacja obecna, np. konflikt w pracy czy problemy rodzinne. Skutki traumy mogą objawiać się zarówno na poziomie psychicznym (np. lęki, depresja, zaburzenia snu), jak i somatycznym (np. bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe). Trauma wpływa również na jakość relacji z innymi ludźmi oraz na poczucie własnej wartości.

Terapia systemowa indywidualna a trauma

Terapia systemowa indywidualna może okazać się pomocna w radzeniu sobie z traumą, gdyż pozwala na zrozumienie wpływu doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie jednostki w kontekście jej relacji z otoczeniem. Terapeuta systemowy pomaga pacjentowi uświadomić sobie, jak jego sposób reagowania na traumę wpływa na relacje z innymi ludźmi i jak te reakcje wzmacniają lub utrudniają proces gojenia się ran psychicznych.

W trakcie terapii systemowej indywidualnej pacjent uczy się rozpoznawać swoje emocje i potrzeby oraz wyrażać je w sposób konstruktywny. Terapeuta pomaga mu również zrozumieć, jakie przekonania i wartości kształtują jego sposób radzenia sobie z trudnościami oraz jak te przekonania wpływają na jego życie. Wspólnie z terapeutą pacjent pracuje nad zmianą destrukcyjnych wzorców myślenia i zachowania.

Przykłady zastosowania terapii systemowej indywidualnej w pracy z traumą

Terapia systemowa indywidualna może być stosowana w różnych sytuacjach, w których trauma odgrywa istotną rolę. Przykłady takich sytuacji to m.in. praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej, ofiarami przestępstw czy osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi czy depresją wynikającymi z trudnych doświadczeń. W pracy z traumą terapeuta systemowy może skupić się na uświadomieniu pacjentowi, jak jego reakcje na traumę wpływają na relacje z innymi ludźmi oraz jak te reakcje mogą być źródłem dodatkowych problemów (np. konflikty w rodzinie czy problemy zawodowe). Terapeuta może również pomóc pacjentowi odbudować poczucie bezpieczeństwa.